Rabobank

Rabobank

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. De Rabobank zet daarom de komende jaren haar kennis, netwerk en financiën in om maatschappelijke problemen aan te pakken binnen vier thema’s. Voedselzekerheid, zelfredzaamheid, duurzaam ondernemerschap en lokale leefomgeving

Deze coöperatieve filosofie maakt het werken bij Rabobank IT anders dan werken bij andere organisaties. IT speelt een rol in vrijwel alle processen van de bank. Technologie is een bepalende factor voor de diensten en producten die de bank wil aanbieden. Bij Rabobank is IT is op verschillende manieren geïntegreerd. We willen dat onze klanten altijd en overal gebruik kunnen maken van internet of mobiel bankieren. Wij zien mogelijkheden om het aanbieden van diensten aan klanten en bedrijven sneller en beter te maken. Een continue aanpak van innovatie. Precies waar Rabobank IT nastreeft. Wij bouwen vandaag de bank van morgen.