InTraffic

InTraffic

InTraffic ontwikkelt IT-oplossingen voor mobiliteit. Met 180 medewerkers verbeteren we de bereikbaarheid door met passie te werken aan duurzame, innovatieve IT-oplossingen voor mobiliteit.

We investeren in innovatiekracht in IT én kennis van mobiliteit en ontwikkelt samen met opdrachtgevers slimme IT-oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken, op het gebied van verkeersmanagement, inframonitoring en reisinformatie. Innovatie, duurzaamheid en veiligheid staan centraal in het verbeteren van de verkeer- en vervoersystemen en de bereikbaarheid. Waar mogelijk verbindt InTraffic opdrachtgevers en partners.

Vind meer informatie hier op de website!